Over inclusie, diversiteit en communicatie

Expertsessie

Een thema dat de laatste tijd op allerlei plekken opduikt is “inclusie”. In de media verschijnen er veel artikelen over, diverse organisaties zijn ermee aan de slag. Wat verstaan we onder inclusie? Inclusie betekent dat iedereen erbij hoort, dat niemand wordt buitengesloten. Voor bedrijven die hun producten of diensten willen verkopen, maar ook voor een overheid die de burgers wil bereiken.

Lukt het ons om inclusief denken een plek te geven in het werk? Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Zoals een vis niet doorheeft dat hij in het water zwemt, zo beseffen wij niet altijd dat ze in een overwegend Nederlandse, witte, man-gedomineerde, heteroseksuele, geletterde en rolstoelvrije omgeving werken. En dat kan ertoe leiden dat de communicatie van de organisaties lang niet voor iedereen toegankelijk is, boodschappen geen doel treffen of juist weerstand oproepen en voorzieningen lang niet voor iedereen toegankelijk zijn. Soms zijn de fysieke of psychologische barrières zo groot dat groepen mensen, onbedoeld, worden buitengesloten. Deze workshop gaan we met het thema inclusie aan de slag. Waardoor komt het dat we niet inclusief denken en wat kunnen we daar als communicatiemensen aan doen.

13.45  50 minuten Hertz Expertsessie

Over Huib Koeleman

Huib Koeleman zoomt in op het thema inclusie, diversiteit en communicatie. “Binnen organisaties is vaak sprake van een homogene samenstelling waarin we zicht verliezen op andere perspectieven. Dat is niet alleen saai en dodelijk voor creativiteit, maar je mist daardoor ook cruciale informatie om je werk goed te kunnen doen. We verzinnen campagnes die hun doel missen, we schaden onze reputatie of we schieten zo door in onze inclusiviteit dat de ‘gewone Nederlander’ zichzelf er niet meer in herkent. Die blinde vlekken zou je willen wegpoetsen door inclusief te denken.”

< Overzicht sprekers

Partners